Tam Entegre E-Ticaret Kampanya Fiyatları

 • E-TİCARET UZMAN PAKET
 • KOBİERP UZMAN PAKET
 • E-TİCARET YAZILIMI
 • PAZARYERİ ENTEGRASYONU
 • 32,000 ₺

 • 2,240 ₺ taksit ile

 • 22,400 ₺
 • E-TİCARET PRO PAKET
 • KOBİERP PRO PAKET
 • E-TİCARET YAZILIMI
 • PAZARYERİ ENTEGRASYONU
 • 38,900 ₺

 • 2,723 ₺ taksit ile

 • 27,230 ₺
 • E-TİCARET PRO+ÜRETİM PAKET
 • KOBİERP PRO PAKET + ÜRETİM
 • E-TİCARET YAZILIMI
 • PAZARYERİ ENTEGRASYONU
 • 44,600 ₺

 • 3,122 ₺ taksit ile

 • 31,220 ₺
 • E-TİCARET ÜRETİM MRP2 PAKET
 • KOBİERP PRO PAKET + ÜRETİM MRPII
 • E-TİCARET YAZILIMI
 • PAZARYERİ ENTEGRASYONU
 • 53,700 ₺

 • 3.759 ₺ taksit ile

 • 37,590₺

* Ana Paket Fiyatları ile İlgili Notlar

Fiyatlara % 18 KDV ilave edilecektir.
Fiyatlar tek kullanıcı içindir. Her ilave kullanıcı için, 10 kullanıcıya kadar seçilen paket fiyatının %15 paket fiyatına ilave edilecektir.
10 kullanıcının üzerindeki her ilave kullanıcı için, seçilen paket fiyatının %10 u ilk 10 kullanıcı fiyatının üzerine ilave edilecektir.